Информация за връщане, замяна и рекламация на продукти в онлайн магазин MaxAuto24.Com

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

✔ Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира MaxAuto24.Com за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид чрез посочения от MaxAuto24.Com електронен адрес за кореспонденция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

✔ В имейла се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

✔ Стоката следва да се върне на MaxAuto24.Com в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

✔ Адрес за връщане на стоката: ПАОЛО ЕООД, гр. Димитровград, ул."Хасковско шосе" №9

✔ Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • Стоката е в оригиналната си опаковка;
 • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • Не е с нарушена цялост на опаковката /оригинална опаковка, кутия, кашон, етикет и т.н/
 • Имате основателна причина за това
 • Грешен продукт
 • Връщане или замяна на продукт се заплащат транспортните разходи от клиент
 • Приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

✔ Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от MaxAuto24.Com явни недостатъци на стоката.

✔ Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя.


ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на MaxAuto24.Com вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

✔ Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира MaxAuto24.Com за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

✔ Разноските по връщането на стоката до MaxAuto24.Com с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от MaxAuto24.Com явни недостатъци на стоката.

✔ При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в общите условия.

✔ Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

В случай, че:

MaxAuto24.Com няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

MaxAuto24.Com се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с общи условия и се освобождава от всякаква друга отговорност.

Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

✔ Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

✔ До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на MaxAuto24.Com рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

✔ Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

 


Преди да върнете, замените или откажете закупен продукт, трябва да попълните приложените по-долу форми и да бъдат изпратени на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да бъдат приложени към върнатият продукт.

Връщане и замяна

 

- Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването и. Можете да върнете продукт, ако продуктът не е използван и е във вида, в който е закупен - с етикетите и опаковката. Свържете се с нас при нужда от пояснения и уточнения.

Връщане на продукт е валидно, ако при доставката получите продукт различен от поръчаният, грешен цвят или размер. Връщането става в рамките на 14 дни в състоянието в което е получен продукта (не нарушена опаковката, продукта не е използван и не е нарушена неговата цялост).

Връщане става по следният начин - изпращате продукта предварително уточнен и съгласуван с нас адрес за доставка или ние ще ви изпращаме куриер, за да вземе продукта и в двата случай транспортните разходи са за ваша сметка. Възстановяваме ви сумата по банков път след, като получим върнатият от вас продукт и установим, че е във видът в който сте го получили и в рамките на 30 дни ви възстановяваме сумата по банкова сметка предварително предоставена от клиента, като клиента има право да замени със съшият или друг продукт преди възстановяване на сумата.

Замяна – изпращате ни продукта. След като го получим и установим, че е в състоянието, в което е закупен, изпращаме новия продукт, като предварително уточним модела / цвят, размер или др./. Транспортът и в двете посоки е за сметка на клиента.

При възникнал проблем, който смятате, че е по вина на производителя,неправилна изработка или дефект в материалите, можете да направите рекламация. Рекламацията се приема на емайла с описание на проблема и приложен снимков материал. Ние ще Ви отговорим възможно най-бързо и ще предвижим въпроса към вносителите/производителите.

След предварителната подадена информация от вас се проверят от ответният вносител/производител за дефекта или повредата, производителят установява причината за възникването му. Ако е по вина на вносителят/производителят се извършва безплатен ремонт. Ако ремонтът се окаже невъзможен, заменя продукта с друг. При невъзможност за ремонт или замяна се възстановява заплатената сума.

 • Ремонт и сервиз 

Всички гаранционни сервизи и ремонти се поемат от вносителите. Транспортът и в двете посоки е за сметка на клиента.


 Упражняване право на отказ - Формуляр за упражняване правото на отказ

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.


 Гаранция на продукти:

Гаранционната карта е валидна с подпис и печат; и попълнена с дата на закупуване. Всички гаранционни карти се издават от фирмите производители или вносители на съответните марки. Всеки продукт, който има гаранция е отбелязано в описанието му. Гаранцията е валидна само за територията на България.

Гаранцията отпада в случай на:

 • - Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 • - Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 • - При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.